• Facebook

ES parama

Norime pasidžiaugti, kad “Vilniaus mokslo grupė” gavo Europos sąjungos struktūrinių fondų paramą pagal priemonę “Intelektas Lt+”. Projektu siekiama sukurti privačią novatorišką MTTP (moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra) infrastruktūrą odontologijos srityje, siekiant: testuoti, tobulinti bei sukurti efektyvesnes medžiagas, technologijas bei efektyvesnius metodus skirtus odontologijoje. Be to, vykdyti užsakomuosius tyrimus Lietuvos ir Vakarų šalių odontologijos medžiagų ir priemonių gamintojams, klinikoms, medicinos įstaigoms. Taip pat mokslinių tyrimų rezultatų pagrindu kurti intelektinės nuosavybės inovacinius produktus; bendradarbiauti su Lietuvos ir užsienio mokslo ir studijų įstaigomis vykdant bendrus tyrimus odontologijos srityje, sudaryti mokslininkams galimybes ir būtinas sąlygas mokslinių idėjų realizavimui, tyrimų atlikimui, bendrų projektų įgyvendinimui.

© 2018 VMG