• Facebook

Gerb., Kolegos

Doc. dr. Tomas Linkevičius kviečia Jus dalyvauti OOSK 2013 metų konferencijos prekongresiniuose kursuose, kurie vyks gegužės 9 d, ketvirtadienį nuo 10-18 val, VIC klinikoje, Polocko 21/Žvirgždyno 1, Vilniuje.

Užsiregistravę į ikikongresinius kursus gausite 50% nuolaidą OOSK konferencijai!!!

cirkonis cirkonis2

Daugiau informacijos rasite prisegtuke.

 
 

“Vilniaus mokslo grupė” gavo Europos sąjungos struktūrinių fondų paramą pagal priemonę “Intelektas Lt+” VP2-1.3-ŪM-03-K-02-010 . Kaip teigia įmonės vadovas Juozas Olekas, projekto dėka kuriame privačią novatorišką MTTP (moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra) infrastruktūrą odontologijos srityje, siekiant testuoti, tobulinti bei sukurti efektyvesnes medžiagas, technologijas bei efektyvesnius metodus, be to, vykdyti užsakomuosius tyrimus Lietuvos ir Vakarų šalių odontologijos medžiagų ir priemonių gamintojams, klinikoms, medicinos įstaigoms. Mokslinių tyrimų rezultatų pagrindu tikimasi sukurti intelektinės nuosavybės inovacinius produktus, bendradarbiauti su Lietuvos ir užsienio mokslo ir studijų įstaigomis, vykdant bendrus tyrimus odontologijos srityje, sudaryti mokslininkams galimybes ir būtinas sąlygas mokslinių idėjų realizavimui, tyrimų atlikimui, bendrų projektų įgyvendinimui.

MTTP infrastruktūroje būtent Lietuvos mokslininkai tyrėjai vystys ypatingai svarbią odontologijos mokslinių tyrimų sritį, kuri iki šiol dėl menkų investicijų į infrastruktūrą ir aukštos kvalifikacijos mokslinio personalo trūkumo neprilygsta Vakarų šalių praktikai. Pasak J. Oleko, taip bus stiprinamas Lietuvos mokslinis potencialas bei kuriamos naujos bendradarbiavimo formos.

Gerbiami kolegos,

Vilniaus mokslo grupę mes įkūrėme vystyti odontologijos mokslą Lietuvoje bei didinti Lietuvos mokslininkų galimybes atlikti šiuolaikiškus tyrimus. Išsikėlėme sau uždavinius kurti bei tobulinti medžiagas, technologijas ir metodus odontologijos srityje. Be abejo, tas neįmanoma be gerai suplanuotų laboratorinių eksperimentų ir klinikinių tyrimų, kurie yra mūsų pagrindinis tikslas. Kartu siekiame skatinti jaunų mokslininkų motyvaciją, siekiant mokslinių aukštumų odontologijos ir kitose srityse.

Jau esame pradėję ir sėkmingai užbaigę keletą mokslinių projektų, kurie tapo pagrindu straipsniams, išspausdintiems pasaulinio lygio žurnaluose. Todėl kviečiame visus turinčius idėjų, norinčius dalyvauti visuose mokslinio tyrimo etapuose prisidėti prie mūsų grupės.

Taip jau yra, kad moksliniai pasiekimai tampa efektyvūs tik tada, kai įdiegiami į praktiką, todėl Vilniaus mokslo grupės organizuojami kursai ir seminarai, pateiks pačią naujausią ir aktualiausią mokslinę informaciją, reikalingą klinikiniam odontologų darbui.

Taigi, mūsų vizija – būti konkurencinga, lygiaverte odontologijos mokslo tyrimus atliekančia grupe pasaulyje.

Su pagarba
Med. Dr. Tomas Linkevičius
Odontologijos institutas, Vilniaus universitetas
Vilniaus implantologijos centro klinika

© 2018 VMG